ÁSZF - Általános szerződési feltételek

Általános szerződési feltételek

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK

Amely létrejött a www.exitgame.hu weboldalt (továbbiakban: Portál) üzemeltető ExitGame Kft. (6724 Szeged, Ősz utca 25. III/12., a továbbiakban: Szolgáltató), és a weboldalon nyújtott szolgáltatás regisztrált igénybevevője ( a továbbiakban: Felhasználó) között.

1. REGISZTRÁCIÓ

(1) A Portál látogatása, valamint a lehetséges foglalási időpontok megtekintése, időpont foglalása vagy ajándék belépő igénylése kötelező regisztrációhoz nem kötött. Az opcionális regisztráció a foglalások és ajándék belépők kezelését, esetleges lemondását könnyíti meg. A regisztráció menete:

  • Az első foglaláskor a Foglalási/Regisztrációs lap kitöltésekor jelszó megadásával a regisztráció létrejön

 (2) A regisztráció alkalmával a Felhasználó az alábbi adatokat adja meg:

  • családi-, és utónév (kötelező)
  • e-mailcím (kötelező)
  • Felhasználó által választott jelszó (kötelező)
  • Telefonszám (kötelező)

 (3) A Szolgáltató nem felel a regisztráció során megadott adatok pontatlanságából eredő károkért.

(4) A regisztráció során megadott adatokat a Felhasználó azonosítása, a számla kiállítása valamint saját célra vonatkozó online marketing tevékenység érdekében kezeli a Szolgáltató. Amennyiben Felhasználó feliratkozik a 2. pont szerinti Hírlevél-szolgáltatásra, úgy az előbbieken túlmenően a Portálon elérhető szolgáltatásokhoz kapcsolódó hírlevél küldése céljából is felhasználhatja Szolgáltató a Felhasználó által megadott adatokat.

2. HÍRLEVÉL

(1) A foglalás során, vagy azt követően Szolgáltató lehetőséget nyújt Hírlevélre történő feliratkozásra a Portál témájával kapcsolatos információkról, lehetőségekről, hírekről, akciókról, újdonságokról történő folyamatos tájékoztatás biztosítása érdekében.

(2) A Hírlevél-szolgáltatás igénybevétele illetőleg az ehhez kapcsolódó adatszolgáltatás minden esetben önkéntes.

(3) A Szolgáltató a Felhasználó által megadott adatokról nyilvántartást vezet. A nyilvántartásban rögzített adatok harmadik fél számára kizárólag az érintett Felhasználó előzetes hozzájárulásával adható át.

(4) A Felhasználó az adatainak megadásával felhatalmazza a Szolgáltatót, hogy a hozzájárulása visszavonásáig ezen adatokat az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény, valamint az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. tv. rendelkezéseinek megfelelően kezelje.

(5) A Felhasználó a Hírlevél-szolgáltatásról korlátozás és indokolás nélkül bármikor, ingyenesen leiratkozhat. Ebben az esetben a Szolgáltató az általa vezetett nyilvántartásból haladéktalanul törli a Felhasználó adatait. A Felhasználó a visszavonó nyilatkozatot megteheti a Hírlevélben található leiratkozó linkre kattintva.

3. A FOGLALÁS MENETE

(1) Foglalást a Portálon csak a szabad időpontokra lehet indítani.

(2) Az időpontfoglaláshoz előzetes regisztrációra nincs szükség. Amennyiben a Foglalási/Regisztrációs lapon jelszót is ad meg a Felhasználó az 1. Pont szerinti regisztráció létrejön.

(3) A sikeres foglalásról a Szolgáltató a Felhasználó által megadott e-mail címre küldött elektronikus levélben értesíti a Felhasználót. A levél tartalmazza:

  • a kiválasztott pálya megjelölését
  • az időpontot
  • a helyszínt
  • a díj megfizetéséhez szükséges adatokat, úgymint kiválasztott fizetési mód, számlaszám, kedvezményezett megnevezése, fizetendő díj összege, valamint az azonosító kód

(4) A játék díja a pálya típusától és az állandó kedvezményektől függően változó. A játékot egy időpontban maximum 5 fő játszhatja. Amennyiben a Felhasználó kifejezetten kéri, 6 fő is részt vehet a játékban, ebben az esetbe a játék ára további 2.000,- Ft-tal (azaz kettőezer forinttal) növekszik.
Felhasználó a játék foglalása során kiválasztja a fizetési módot, banki átutalás,  PayPal és készpénz lehetőségek közül. Elektronikus fizetés (banki átutalás, PayPal) választása esetén Szolgáltató a foglalás során megadott számlázási adatokkal díjbekérőt állít ki, amelyet a sikeres foglalásról tájékoztató elektronikus levél mellékleteként juttat el a Felhasználó részére. Amennyiben a díj a díjbekérőn szereplő fizetési határidőn belül beérkezik a Szolgáltató számlájára, a jóváírást követően Szolgáltató elektronikus számlát (e-számla) állít ki. Az e-számlát, valamint a foglalást megerősítő levelet megküldi a Felhasználó által a regisztráció során megadott e-mail címre.
Amennyiben Felhasználó elektronikus fizetés esetén deviza alapú számláról utalja a játék díját, Szolgáltató az árfolyamkülönbözetből és banki konverziós díjból származó költségeket Felhasználóra átháríthatja. Ezen banki konverziós és árfolyamkülönbözetből adódó díjat Felhasználó a helyszínen, a játék kezdete előtt tudja kifizetné készpénzben.

(5) A foglalás akkor válik érvényessé, ha a díj a Szolgáltató számláján jóváírásra kerül.

(6) Amennyiben a díj legkésőbb a lefoglalt időpont előtt 5 (öt) nappal nem érkezik be a Szolgáltató számlájára, úgy Felhasználó automatikus figyelmeztető levelet kap, melyben Szolgáltató felhívja a figyelmét, hogy amennyiben a lefoglalt időpont előtt 2 (kettő) nappal sem érkezik be a díj, a foglalás törlésre kerül.

(7) Készpénzes fizetési mód választása esetén a játék díját a helyszínen a játék előtt tudja Felhasználó kifizetni.

4. A FOGLALÁS LEMONDÁSA

(1) Felhasználónak lehetősége van, hogy a lefoglalt, de még ki nem egyenlített foglalást a portálon elhelyezett foglalási táblázatban maga kitörölhesse (amennyiben foglaláskor jelszót adott meg a regisztrációhoz), vagy telefonon ill. elektornikus levélben lemondhassa.

(2) A lefoglalt és már kifizetett foglalást a Felhasználó a telefonon vagy elektronikus levélben mondhatja le.

(3) Amennyiben a Felhasználó a már kifizetett foglalást legalább 72 órával a lefoglalt időpont előtt lemondja, a Szolgáltató visszautalja a díj teljes összegét.

(4) Amennyiben a Felhasználó a foglalást a már kifizetett foglalást 72 órán belül, de legalább 36 órával a lefoglalt időpont előtt mondja le, a díj visszautalására nem tarthat igényt, azonban a Szolgáltató lehetőséget ad egy másik időpont lefoglalására.

(5) A lefoglalt időpontot megelőző 36 órában történő lemondás esetén a Felhasználó sem a díj visszautalására, sem másik időpont biztosítására nem tarthat igényt.

(6) Amennyiben a foglalás előzetesen nem került kifizetésre, de a legfoglalt időpontot megelőző 3 órában lemondásra kerül, Szolgáltató a vonatkozó foglalási díj legfeljebb 50%-át fájdalomdíj gyanánt Felhasználóra terhelheti, aki azt köteles megtéríteni.

5. A FOGLALÁS TÖRLÉSE

(1) A jelen ÁSZF 3.6 pontjában foglaltaknak megfelelően, amennyiben a lefoglalt időpont előtt 2 nappal sem érkezik be a foglalási díj Szolgáltató számlájára, a Szolgáltató törli a foglalást.

(2) Amennyiben Szolgáltató technikai, vagy egyéb ok miatt nem tudja biztosítani a lefoglalt időpontot, jogosult törölni a foglalást, azonban ebben az esetben - a Felhasználó választása szerint- új időpontot biztosít, vagy visszatéríti a foglalási díj összegét.

6. AJÁNDÉK belépő

(1) Az Ajándék belépő igénylésére a Portálon az Ajándék belépő menüpont alatt van lehetőség Az Ajándék belépő a díj megfizetéséről értesítő e-mailben található linkre kattintva tölthető le, illetve nyomtatható ki.

(2) Az ajándék belépő a szegedi ExitGame bármelyik pályájára felhasználható (illetve beszámítható az utalvány típusától függően) fél éven belül. A lejárati dátum az utalványon feltüntetésre kerül. Minden utalványt az érvényességi idő alatt csak egyetlen alkalommal használható fel.

(3) A lejárt utalvány meghosszabbítására nincs lehetőség.

7. RÉSZVÉTELI FELTÉTELEK

(1) A játékban mindenki kizárólag saját felelősségére vesz részt.

(2) 12. életévét be nem töltött személy kizárólag nagykorú kísérővel vehet részt a játékban.

(3) A játékban alkohol vagy egyéb tudatmódosító szer hatása alatt álló személy nem vehet részt.

(4) A lefoglalt időponthoz képest 15 perces késés esetén a játék megkezdésére már nincs lehetőség. Ebben az esetben a foglalási díj nem jár vissza.

(5) A játék időtartama 1 óra. A játékidő meghosszabbítására nincs lehetőség.

(6) Szándékos károkozás esetén Szolgáltató a kár megtérítését Felhasználóra átháríthatja.